Студентська наука

Наукова робота зі студентами – важливий напрям діяльності кафедри. Під керівництвом викладачів студенти здійснюють ґрунтовні дослідження та розробки, готують доповіді та тези на щорічні конференції, які організовує кафедра (Всеукраїнський науково-практичний семінар молодих науковців, аспірантів, студентів «Мова і культура як форми людського буття і свідомості нації», Круглий стіл молодих учених, аспірантів, студентів «Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра»,  Міжнародна науково-практична конференція «Політ. Сучасні проблеми науки» (секція «Лінгвокультурологія»). Студенти беруть участь також у конференціях, які відбуваються на базі інших закладів вищої освіти в Україні та за кордоном.

На кафедрі працюють наукові студентські гуртки «Українська мова в історичному вимірі: художньо-стильові парадигми», «Я на сторожі коло них поставлю слово… (Тарас Шевченко і сьогодення)», «Українська культура в контексті європейського мистецького дискурсу». Робота гуртків передбачає індивідуальну та групову діяльність студентів, виконання ними пошукових та проблемних завдань, формування навичок дослідницької роботи. 

Звіт про наукову роботу зі студентами в І семестрі 2021-2022 н.р. 

Звіт Студнаука, І сем. 2021

Круглий стіл молодих учених, аспірантів, студентів «Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра» (17 березня 2022 року)

XXІІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ» за напрямом “Гуманітарні науки”. Секція “Лінгвокультурологія”.