Моніторинг якості освіти очима студентів

У рамках Системи менеджменту якості освіти студентам першого курсу було запропоновано опитування, яке щорічно здійснюється з метою виявлення задоволеності навчальним процесом: змістом, набуттям навичок та вмінь, методами передачі інформації, кваліфікацією викладацького складу, організацією занять, що розвивають професійний і творчий потенціал, лідерські якості, активність. Анкета має особистісний, оцінний і анонімний характер та складається з 10 питань. В анкетуванні взяли участь  студенти різних спеціальностей та напрямів підготовки. У результаті аналізу анкет виокремлено такі основні напрямки роботи подальшої роботи зі студентами:

  1. Варто приділяти більше уваги на практичних заняттях розробленню проєктів та обговоренню проблемних питань.
  2. Студенти надають перевагу таким формам роботи: брейнстормінг, заняття з використанням інформаційних технологій, виїзні заняття, тренінгові процедури різноманітного характеру.
  3. Бажаними способи оцінювання знань, умінь і навичок студентів є: співбесіда, дискусія, тести.

Анкета_для студентів

Анкета_студенти

Анкета_студенти_результати