Держбюджетні теми

З 2021 року кафедра працює над держбюджетною темою “Українська мова і культура в соціокомунікативному вимірі (в технічних ЗВО): стан і перспективи”

 Виконавці НДР:

  1. Литвинська Світлана Віталіївна – канд. філол. наук, зав.каф.; 21.03.1967.
  2. Добровольська Людмила Анатоліївна – ст.викл.; 04.02.1952.
  3. Дячук Тетяна Миронівна – канд. філол. наук, доц; 18.05.1971.
  4. Кошетар Уляна Петрівна – канд. істор. наук, доц.; 13. 10. 1969.
  5. Онуфрійчук Ганна Іванівна – канд. філол. наук, доц.; 22.12.1988.  
  6. Приходько Оксана Юріївна – канд. пед. наук, доц.; 29.08.1973.
  7. Сібрук Анастасія Володимирівна – канд. філол. наук, доц.; 27.04.1984.
  8. Сенчило Надія Олексіївна – канд. філол. наук, доц.; 22.03.1985.
  9. Стецик Христина Миколаївна – канд.філол.наук, доц.;  30.05.1991.                                                                     Науковий  керівник –  Литвинська Світлана Віталіївна       

Етапи НДР і терміни їх виконання

Визначають необхідні етапи виконання НДР, склад робіт за кожним етапом та форму подання результатів, терміни їх виконання і виконавців.

 

Звіт

Найменування  етапу роботи

 

Строк  виконання

Очікувані  результати,

форма  звітності

Виконавці

 

 

початок

кінець

 

 

1

2

3

4

5

6

1.

Мова та культура в контексті новітніх наукових досліджень.

01.09.21

31.12.21

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

2.

Українська мова та культура:  соціокомунікативний аспект з погляду ретроспективи.

02.01.22

30.06.22

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

3.

Простір культури й простір мови. Мова як основа комунікативної культури суспільства.

01.09.22

30.12.22

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

4.

Своєрідність молодіжної культури в Україні. Формування мовленнєвої культури студентів технічного ЗВО.

02.01.23

30.06.23

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

5

Мова та культура у фаховому середовищі.

01.09.23

30.12.23

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

6

Мовна картина світу з погляду лінгвокультурології.

02.01.24

30.06.24

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

7

Міжкультурна комунікація в контексті діалогу мов та культур. 

01.09.24

30.12.24

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

8

Новітні тенденції вітчизняної термінографії. 

02.01.25

30.06.25

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

9

Філологічний аспект інтернет-комунікації.

01.09.25

30.12.25

Доповіді на конференціях, статті в збірниках,

анотований звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.

10

Перспективи розвитку української мови та культури в епоху глобалізації.

02.01.26

30.06.26

Написання колективної монографії, підсумковий звіт

Литвинська С.В., Добровольська Л.А., 

Дячук Т.М., 

Кошетар У.П.

Онуфрійчук Г.І.

Приходько О.Ю.

Сібрук А.В.,

Сенчило Н.О.,

Стецик Х.М.