Навчальні дисципліни і навчально-методичні комплекси

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

  1. “Ділова українська мова” (для студентів 1 курсу всіх галузей знань, спеціальностей, освітньо-професійних програм). Навчально-методичний комплекс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/44690
  2. “Business Ukrainian Language” (для студентів 1 курсу всіх галузей знань, спеціальностей, освітньо-професійних програм). Навчально-методичний комплекс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53320
  3. “Історія української державності та культури” (для студентів 1 курсу). Навчально-методичний комплекс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/56652
  4. “Наукові комунікації у фаховій діяльності” (для студентів 1 курсу магістратури галузі знань 12 “Інформаційні технології”, спеціальності 125 “Кібербезпека”, освітньо-професійних програм «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її
    обробки», «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації»; спеціальності 124 “Системний аналіз”, освітньо-професійної програми «Консолідована інформація»; спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, освітньо-професійних програм «Інженерія програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем»). Навчально-методичний комплекс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/53387
  5. “Scientific communications in professional activity” (для студентів 1 курсу магістратури галузі знань 12 “Інформаційні технології”, спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”, освітньо-професійних програм «Інженерія програмного забезпечення», «Програмне забезпечення систем»). Навчально-методичний комплекс: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/57224