Наукові видання

З 2002 по 2020 рр. на кафедрі виходив науковий журнал “Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”.  У збірнику вміщено статті науковців, докторантів та аспірантів з актуальних питань мовознавства, літературознавства, перекладознавства. З 2015 року збірник внесено до Переліку фахових видань з напряму «Філологічні науки» (Постанова Президії ВАК України від 21.12.2015 року, протокол № 1328). Видання  індексовано в Google Scholar, Index Copernicus, Cite Factor). З лютого 2019 року всім статтям у збірнику присвоєно ідентифікаційний номер DOI. Загальна кількість випусків збірника, які вийшли з 2002 по 2020 рр., – 41. 

Сайт журналу: 

https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/go