Лабораторії

Навчальна лабораторія "Українознавчі студії"

У складі кафедри української мови та культури функціонує навчальна лабораторія «Українознавчі студії». Діяльність лабораторії спрямована на реалізацію завдань наукової, навчальної та виховної роботи кафедри. 

На базі лабораторії проводиться виховна робота в рамках виконання Стратегії національно-патріотичного виховання (організовуються такі заходи: «Шевченківський березень» (з 1 по 31 березня), «Дні української писемності та мови» (з 6 по 10 листопада), засідання Літературної вітальні (щомісяця), а також інші заходи, присвячені видатним подіям і особистостям в українському культуро- і державотворенні). 

Ресурси лабораторії задіяно в забезпеченні технічного і паперового супроводу організованих кафедрою щорічних наукових заходів (Всеукраїнський науково-практичний семінар молодих науковців, аспірантів і студентів «Мова і культура як форми людського буття», Круглий стіл молодих науковців, студентів і аспірантів «Тарас Шевченко: вчора, сьогодні, завтра», Всеукраїнський круглий стіл «Проблеми термінології: сучасний стан»). 

У рамках діяльності лабораторії працюють наукові студентські гуртки «Українська мова в історичному
вимірі: художньо-стильові парадигми», «Я на сторожі коло них поставлю слово… (Тарас Шевченко і
сьогодення)», «Українська культура в контексті європейського мистецького дискурсу». Робота гуртків
передбачає індивідуальну та групову діяльність студентів, виконання ними пошукових та проблемних
завдань, формування навичок дослідницької роботи.

Під керівництвом викладачів студенти, використовуючи ресурси лабораторії,  здійснюють наукові  дослідження, готують доповіді та тези на всеукраїнські і міжнародні конференції, працюють над підготовкою наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.