Історія кафедри

Кафедру української мови та культури  було засновано у вересні 1999 року як загальноуніверситетську. З часу створення назва кафедри змінювалася: кафедра української мови ( 1999 – 2000), кафедра української мови, літератури та культури ( 2000 – 2004), кафедра українознавства ( 2004 – 2012). З 2012 року кафедру було реорганізовано та змінено назву – кафедра української мови та культури. 

Тривалий час кафедра української мови та культури (тоді українознавства) була випусковою за напрямком підготовки 0201 «Культура», спеціальність 7.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність».

Сьогодні кафедра української мови та культури функціонує як загальноуніверситетська, є базовим структурним підрозділом факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, що здійснює мовну підготовку студентів усіх спеціальностей. Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Ділова українська мова»,  «Business Ukrainian Language»,  «Історія української державності та культури» (1 курс), «Наукові комунікації у фаховій діяльності», «Scientific Communications in Professional Activity» (1 курс магістратури), вивчення яких спрямоване на формування в студентів комунікативних навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

Кафедра провадить освітню діяльність з метою виконання в повному обсязі мовного законодавства України в частині застосування державної мови в навчальних закладах, поширення її в студентському та науково-педагогічному середовищі, підвищення рівня володіння нею. 

Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Литвинська Світлана Віталіївна.