Навчальні видання

Усі дисципліни, які читає кафедра, забезпечені навчально-методичною літературою. 

Лінгвістичні основи документознавства: практикум/укл.: Литвинська С.В., Дячук Т.М., Кошетар У.П. Київ: НАУ, 2024. 

Ділова українська мова: практикум / укл.: С.В.Литвинська, Т.М.Дячук, Х.М.Стецик, Г.І.Онуфрійчук, Л.А.Добровольська. Київ: НАУ, 2022. 84 с.

Business Ukrainian language: guidelines for independent work of full-time students (English language project) / compiled by: Anastasiia Sibruk, Nadia Senchylo-Tatlılıoglu. Kyiv: National Aviation University, 2022. 52 pages.

Литвинська С.В., Сібрук А.В., Онуфрійчук Г.І., Стецик Х.М. Ділова українська мова: навчальний посібник. Київ: НАУ, 2021. 128 с.

Дячук Т.М., Сенчило-Татліліоґлу Н.О., Литвинська С.В., Добровольська Л.А.Ділова українська мова : методичні рекомендації до самостійної роботи. Київ : НАУ, 2021. 44 с. 

Литвинська С.В., Сенчило Н.О., Скуратівська Л.Г., Чухліб Т.М. Історія української державності та культури. Словник основних понять : навч.- метод. посібник. Київ : НАУ, 2021. 56 с.

Бурлакова І.В., Кошетар У.П., Земляна Г.І. Наукові комунікації у фаховій діяльності: методичні рекомендації до самостійної роботи. Київ: НАУ, 2020. 98 с.

Бурлакова І.В., Стецик Х.М. Українська мова: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей. К.: НАУ, 2020. 38 с.

Бурлакова І.В., Сібрук А.В., Онуфрійчук Г.І., Земляна Г.І., Добровольська Л.А. Українська мова. Практикум для студентів усіх спеціальностей. К.: НАУ, 2020. 84 с.